"

این پروژه در زمینی به مساحت2050 مترمربع و دو بلوک در حال اجرا می باشد.

که تعداد سقف های هر دو بلوک هشت سقف و پارکینگ ها در همکف و زیرزمین طراحی شده اند.تعداد واحدهای سه خوابه12 دستگاه و تعداد واحدهای دو خوابه 48 دستگاه و تعداد واحدهای یک خوابه 12 دستگاه می باشند.

کلیه دیوارهای بین واحدها و پیرامون به صورت دو جداره با عایق پشم سنگ و لایه بخار بند اجرا شده اند و دیوارهای دوجداره پیرامون توسط نبشی کاری به پوسته سقف ها متصل شده اند.

پشت بام و کف واحدهای طبقه اول با عایق حرارتی پلی رول به ضخامت cm 2/5 نسبت به هدر رفت انرژی مقاوم خواهند شد و کلیه درب و پنجره ها آلومینیوم با شیشه دو جداره خواهند بود در اجرای کلیه مراحل سفت کاری و نازک کاری از مشاورین با تجربه بهره گیری می شود.سیستم سرمایش واحدها کولر و سیستم گرمایش واحدها پکیج می باشد.

پایان سفت کاری شهرداری اخذ شده است

پروژه هم اکنون در مرحله تحویل موقت از پیمانکار نازک کاری می باشد. • 10.5.94
 • 8.7.94
 • 17.9.94
 • 16.12.95
 • تیرماه 96
 • تیرماه 96
 • تیرماه 96
 • تیرماه 96
 • تیرماه 96
 • تیرماه 96
 • تیرماه 96
 • تیرماه 96
 • 96/08/08
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07
 • آرمان96/11/07

© 2019 - کلیه حقوق متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارکنان نظام مهندسی ساختمان اصفهان  است.
Top