| يکشنبه 2 مهر 1402 |
About Us
"
Untitled Document

به نام خدایی كه دست خود را كنار جماعت گذاشته است

كار بزرگ برای انسان های بزرگ است , گاهی برای انجام اين كار نيروی كمی در اختيار شخص است و اين مانعی برای رسيدن به هدف خود می شود , حال اگر همان كار را گروهی با هم انجام دهند رضايت نصيب همگان می گردد

رسيدن به اين مهم نياز به يك نهضت همگانی , انسجام كاركنان و روحيه تعاونگر را دارد

مسكن جزء نياز لاينفك هر موجودی است و انسان به عنوان اشرف مخلوقات نيازی فراتر از هر موجودی دارد و هر كس برای تحقق اين امر برای هم نوع خويش قدمی بردارد , قطعاً پاداشی بزرگ خواهد داشت

در اين راستا .....

شركتهای تعاونی مسكن با هدف تأمين مسكن جهت اعضاء كه بطورغالب  از طبقات كم درآمد جامعه می باشند برای افرادی كه عمدتاً در غير شكل تعاونی امكان ديگری برای خانه دار شدن ندارند در حال فعاليت  می باشند  .

در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اخیراً اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشته مسکن با هدف تقویت نظارت و توانمند سازی مدیریتی تعاونیهای مسکن تشکیل شده است .

خدمات الکترونیکی تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان


صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1401

صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1401

بیشتر

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

بیشتر

آگهی مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت اول

آگهی برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت اول

بیشتر

اطلاعیه زمان فراخوان پروژه آپادانا

اطلاعیه زمان فراخوان پروژه آپادانا

بیشتر

اطلاعیه فراخوان پروژه آپادانا

اطلاعیه فراخوان پروژه آپادانا

بیشتر

اطلاعیه کنسل شدن پروژه ارغوانیه

اطلاعیه کنسل شدن پروژه ارغوانیه

بیشترنماد اعتماد

mypage

mypage


آدرس و تلفن تماس
اصفهان پل چمران ابتدای خیابان اشراق کوچه ستاره یا شماره 4 مجتمع مهندسی طبقه اول 
تلفن : 03134594540
ایمیل
info@maskannezamesf.ir
کد پستی
8163814581
© 2019 - کلیه حقوق متعلق به شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی اصفهان  است.
 طراحی وب سایت گروه آرین: ariansoftware.ir