| جمعه 11 فروردین 1402 |

فراخوان شرکت در مناقصه


تاریخ :1401/07/06

بازدید:


1401/07/06

1401-1652

 
باسمه تعالی

فراخوان شرکت در مناقصه اجرای نازک کاری پروژه56 واحدی باهنر (مهندسی16)

 

شركت تعاوني مسكن سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان در نظر دارد جهت اجرای عملیات نازک کاری (تهیه و اجراء) پروژه56 واحدی مسکونی خود واقع در باهنر بلوار هدایت  به مساحت زیر بنای حدود  10200متر مربع در 7 سقف با شرایط ذیل به مناقصه بگزارد .  كليه پيمانكاران اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط كه داراي امكانات ، تجهيزاتي و پرسنل ماهر مي باشند مي توانند جهت دريافت نقشه ها و اسناد و مدارك مناقصه از تاريخ 06/07/1401 تا آخر وقت اداري 11/07/1401 به دفتر تعاوني مسكن سازمان نظام مهندسي واقع درپل چمران - خیابان اشراق شمالی-کوچه ستاره (شماره 4)- ساختمان مهندسی- طبقه اول- واحد 102  مراجعه نمايند و پس از بررسي ، قيمت پيشنهادي خود را بهمراه چك تضمين شركت در مناقصه طبق مفاد اسناد و سوابق و رزومه كاري و آناليز قيمت حداكثر تا آخر وقت اداري 21/07/1401 در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل دفتر تعاوني نمایند و زمان اعلام نتایج  حداکثر دو هفته بعد از تاریخ دربافت پاکت ها خواهد بود و کارفرما با توجه به شرایط پیمانکاران و قیمت پیشنهادی در انتخاب پیمانکار اصلح مختار خواهد بود.

1)          قيمت پيشنهادي براساس دستمزد و تهیه کلیه مصالح  به صورت  ناخالص زیربنایی می باشد و در طول اجرای پروژه هیچ تعدیلی به قیمت پیشنهادی پیمانکار تعلق نمی گیرد.

2)   مدت قرارداد 18 ماه می باشد. لازم به ذکر است برنامه زمانبندی جهت تایید کارفرما و نیز آنالیز قیمت  به پیوست قیمت پیشنهادی ارائه گردد.

3)   کسور قانونی بعهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر وبه حساب مراجع ذیربط واریز می گردد.در مورد حق بیمه تامین اجتماعی بر طبق ضوابط مورد عمل در طرح های غیر عمرانی عمل خواهد شد. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بعهده کارفرما می باشد.

4)   متراژ حدودی زیربنای کار 10200مترمربع و درصورت تغییرات توسط مهندسین ناظر و دفتر فنی تعاونی براساس سطح زیربنایی کار انجام شده محاسبه خواهد شد.

 

 

 

                                                                                                    مدیریت عامل  شركت تعاوني مسكن سازمان

                                                                                                                                     نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان

                                                                                                                                                   فضل اله محلوجی

 

 

 

 

 


 


نماد اعتماد

mypage

mypage


آدرس و تلفن تماس
اصفهان پل چمران ابتدای خیابان اشراق کوچه ستاره یا شماره 4 مجتمع مهندسی طبقه اول 
تلفن : 03134594540
ایمیل
info@maskannezamesf.ir
کد پستی
8163814581
© 2019 - کلیه حقوق متعلق به شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی اصفهان  است.
 طراحی وب سایت گروه آرین: ariansoftware.ir