| يکشنبه 2 مهر 1402 |

اخبار و اطلاعیه ها/اطلاعیه مجامع
بازدید:


 

به نام خدا

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان  به شماره ثبت 11001 و شناسه ملی 10260320636                                                                                      

                                                                                                تاریخ انتشارآگهی :1401/04/23

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان،دعوت بعمل می آید،در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول،که راس ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/05/15 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، درمحل دفتر شرکت تعاونی، به نشانی: خیابان اشراق شمالی،کوچه ستاره(شماره 4)،ساختمان مهندسی،واحد 101 ، تشکیل می شود،با در دست داشتن کارت شناسایی حضور بهم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.

*        ضمنا به اطلاع می رساند به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی،می بایست به همراه نماینده خود، حداکثر تا تاریخ 1401/05/12،در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از  احراز هویت و تایید وکالت،برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

*        دستور جلسه:

1 - ارائه گزارش هیأت مدیره و بازرسان  شرکت تعاونی.

2 - ارائه گزارش حسابرسی توسط موسسه حسابرسی آیین ترازآریا .

3 - طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1400/12/29 و تصویب بودجه پیشنهادی سال جاری شرکت.

4- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی.

4 - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان.

5 - اتخاذ تصمیم در خصوص حق الزحمه و پاداش هیأت مدیره و بازرسان مربوط به پروژه ها.

6 - تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی.

*         به موجب ماده 2 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها،داوطلبان تصدی سمت های هیأت مدیره و بازرسی،حداکثر ظرف مدت یک هفته، از تاریخ انتشار آگهی دعوت،فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

                                           هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان


نماد اعتماد

mypage

mypage


آدرس و تلفن تماس
اصفهان پل چمران ابتدای خیابان اشراق کوچه ستاره یا شماره 4 مجتمع مهندسی طبقه اول 
تلفن : 03134594540
ایمیل
info@maskannezamesf.ir
کد پستی
8163814581
© 2019 - کلیه حقوق متعلق به شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی اصفهان  است.
 طراحی وب سایت گروه آرین: ariansoftware.ir