"
تعداد 13 در 2 صفحه یافت گردید

عضو محترم ساختمان مهندسی 8(گلستان) با سلامخواهشمند است در صورتی که در خارج از تعاونی،واحد خود را واگذار نموده و یا قصد واگذاری و یا تغییر نام واح

متن پیام

14.00 این پروژه در زمینی به مساحت1340 مترمربع و در ده سقف اجرا شده است . تعداد واحدهای سه خوابه هفت دستگاه و تعداد واحده

متن پیام

14.00 این پروژه در زمینی به مساحت880 مترمربع و در نه سقف اجرا شده است سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل با برج خنک کننده مو

متن پیام

14.00 این پروژه در زمینی به مساحت680 مترمربع و در هشت سقف اجرا شده است سیستم سرمایش اسپلیت و سیستم گرمایش موتورخانه می

متن پیام

14.00 این پروژه در زمینی به مساحت 693 مترمربع و در 10 سقف اجرا شده است. سیستم سرمایش اسپلیت و سیستم گرمایش موتورخانه مرک

متن پیام

14.00 این پروژه در زمینی به مساحت 777 مترمربع ساخته شده است که تعداد طبقات یازده طبقه و به صورت دو طبقه زیرزمین برای پارکین

متن پیام

14.00 این پروژه در زمینی به مساحت 693 مترمربع و در هشت سقف اجرا شده است . سیستم سرمایش کولر، سیستم گرمایش موتورخانه مرکز

متن پیام

14.00 این پروژه در زمینی به مساحت 636 مترمربع و در یازده سقف اجرا شده است .سیستم سرمایش اسپلیت و سیستم گرمایش پکیج می باشد.

متن پیام

14.00 این پروژه در زمینی به مساحت1676مترمربع و در نه سقف اجرا شده است کلیه دیوارهای بین واحدها و پیرامون به صورت دو

متن پیام

14.00 پروژه خانه اصفهان در زمینی به مساحت736 مترمربع و در هشت سقف اجرا شده است. تعداد واحدهای سه خوابه 6 دستگاه

متن پیام

اینماد و ساماندهی
© 2019 - کلیه حقوق متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارکنان نظام مهندسی ساختمان اصفهان  است.
Top